home

Achtergrond

43 Jaar geleden, op 16 februari 1979, werd 't Verzetje opgericht. Sinds die tijd is er veel veranderd, binnen en buiten het koor. De eerste jaren was het vooral een straat- en strijdkoor, al was er altijd aandacht voor de meer ontspannen kant van het leven. Nu treden we op in concertzalen, maar we zoeken ook graag een aanleiding om bij een feest of in een verzorgingshuis te zingen. Het politieke klimaat is veranderd, ook al zijn veel van de thema's voor verzet van de zeventiger jaren nog steeds actueel: internationale solidariteit, milieu, vrede, mannen- en vrouwenemancipatie.

De gemiddelde leeftijd van het koor is een stuk hoger geworden, de gemiddelde lengte van het haar van de heren een stuk korter. De vriendenclub is een formele rechtspersoon geworden met statuten, commissies en een website. Het repertoire is in de loop der jaren voortdurend vernieuwd en verbreed.

Toch is veel hetzelfde gebleven. We zingen voor ons plezier, maar het moet ook wel goed klinken en er aantrekkelijk uitzien, dus we streven naar alles uit het hoofd te zingen. We zingen liederen uit vele landen, uit alle tijden, en in diverse muzikale tradities. We houden een voorkeur voor liederen die muzikaal of tekstueel tegendraads zijn.

Repertoire

Het repertoire is veelzijdig: Een deel van de liederen komt uit het klassieke repertoire (van de Middeleeuwen tot en met de moderne componisten). Daarnaast zingen we oude volksliederen uit verschillende landen, vooral uit Engeland en de Balkan; cabaret; enkele jazz-, pop- en bluesnummers; een enkel strijdlied en soms smartlappen. Geregeld werken we voor optredens aan projecten rondom één thema of componist.

In de praktijk hebben we een voorkeur voor liederen die muzikaal uitdagend of tegendraads zijn. Ook zoeken we in de liederen als het kan enige reflectie en actualiteit. In zekere zin verzetten we ons tegen al te strakke muzikale conventies en blijft de koornaam een dubbele betekenis houden.

Onze dirigenten arrangeren of componeren een deel van de muziek voor ons.

De meeste liederen zingen we vierstemmig, a capella of met pianobegeleiding. Maar ook minder of meer dan vier-stemmig komt voor. Over het algemeen is de moeilijkheidsgraad van de liederen aangepast aan het amateurniveau van het koor. Van de leden wordt wel een positieve inzet verwacht en het vermogen een partituur te begrijpen.

Repetities en optredens

Onder leiding van een professionele dirigent oefent 't Verzetje elke maandagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) van 20.00 tot 22.00 uur in de Kohnstammschool, Marislaan 1 te Utrecht. De repetities starten met enige opwarm- en inzingoefeningen.
De cooling down vindt tegenwoordig meestal plaats in taplokaal Gist op de Helling in Tolsteeg. Daar zijn op maandagavonden na half elf vaak wel een stuk of wat koorleden te vinden.

Eén keer per jaar wordt er een koorweekend of koordag georganiseerd, waarin gewerkt wordt met gastdocenten.

Ongeveer twee tot vier keer per jaar treden we op voor publiek bijvoorbeeld op festivals, buurtfeesten etc, met een programma van ongeveer twintig minuten.
Met enige regelmaat organiseren we zelf een heel concert.
Daarnaast zijn er vrij geregeld ad hoc optredens, door het koor of door groepjes uit het koor, in een kerk, op een feestje e.d.. Maar we zingen ook graag voor elkaar.

Leden

Het koor telt vier stemgroepen: idealiter acht sopranen, acht alten, zes tenoren en zes bassen.
De leeftijd van de koorleden ligt zo tussen de veertig en de zeventig jaar, met enige variatie naar boven en beneden.

Als je belangstelling hebt om bij 't Verzetje te komen zingen, kun je een paar repetities bijwonen. Je doet een stemtest bij de dirigent, waarmee ook duidelijk wordt in welke stemgroep je past.
We hebben een paar vacatures voor zangers en zangeressen; Er is meestal weinig verloop, maar afgelopen jaar zijn er alleen leden vertrokken.

Organisatie

Lidmaatschap van het koor bedraagt (in 2022) 54,00, 58,00 of 62,00 Euro per kwartaal (naar draagkracht), exclusief extra bijdragen voor de koorweekends.

't Verzetje is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Elke stemgroep levert in principe een lid voor het bestuur. Het bestuur bestaat heden uit Mirjam Nijhof (a) voorzitter, Erna van Eijk (s) secretaris, Pien van Leeuwen (s) en Bert Harmelink (b) penningmeester

Erna van Eijk is ook onze contactpersoon.

Daarnaast is er een programmacommissie, die eveneens bestaat uit een lid van elke stemgroep. Dat zijn momenteel Anke Meiling (s), Ineke Fontein (a), Chiel Keersemaker (t) en At Voogt (b).

Andere klussen, waaronder de organisatie van de koorweekends en het lustrum worden ad hoc verdeeld.

De dirigent (sinds januari 2022) is Marijke van der Ouderaa.

 

Utrecht, februari 2022