the Long day closes
van Arthur Sullivan

Tekst

No star is o'er the lake, Its pale watch keeping,
The moon is half awake, through gray mist creeping,
The last red leaves fall round the porch of roses,
The clock hath ceased to sound, the long day closes.

Sit by the silent hearth in calm endeavour,
To count the sound of mirth, now dumb for ever.
Heed not how hope believes and fate disposes:
Shadow is round the eaves, the long day closes.

The lighted windows dim, are fading slowly.
The fire that was so trim, now quivers lowly, quivers lowly.
Go to the dreamless bed where grief reposes,
Thy book of toil is read, the long day closes;
Go to the dreamless bed where grief reposes;
Thy book of toil is read, thy book of toil is read,
Go to the dreamless bed, the long day closes.

Vertaling:

(vertaald door Willem Winter)

No star is o'er the lake, it's pale watch keeping
Boven het meer is geen ster te zien, 't is nevelig.

The moon is half awake through grey mist creeping,
De maan, nog maar half wakker, kruipt door de grijze mist.

The last red leaves fall round the porch of roses,
De laatste rode blaadjes vallen rondom het rozenperk.

The dock has ceased to sound, the long day doses.
De klok slaat niet langer,de lange dag loopt ten einde.

Sit by the silent hearth in calm endeavour,
Ga bij het zwijgende haardvuur zitten en tracht in alle rust

To count the sounds ofmirth,now dump for ever. .
Terug te denken aan de verrukkelijke momenten,
die nu voorgoed voorbij zijn

Reed not how hope believes and fate disposes
Let er maar niet op of hoop vervuld wordt en of het lot beschikt.

Shadow is round the eaves, the long day doses.
Er is schaduw onder de dakranden, de lange dag loopt ten einde.

The lighted windows dim are fading slowly,
De verlichte, beslagen, ruiten verduisteren geleidelijk aan

The fire that was so trim, now quivers lowly,
Het haardvuur, zo goed verzorgd, dooft langzaam uit.

Go to the dreamless bed where grief reposes.
Ga slapen zonder te dromen, zodat zorgen verdwijnen

Thy book of toil is read, the long day doses.
Al je werk heb je voleindigd, de lange dag loopt ten einde.

Youtube versie van the Kings'' singers